Opći uvjeti

MS Online Trading OOD poštuje individualnost i povjerljivost svojih korisnika, te njihovo pravo na povjerljivost i tajnost osobnih podataka. MS Online Trading OOD se obvezuje štititi sve osobne podatke koje je korisnik registrirao. Osobni podaci se registriraju dobrovoljno, te obrađuju se i čuvaju sukladno pravilima utvrđenim zakonom. MS Online Trading OOD u svojstvu administratora osobnih podataka, pridržavat će se sljedećih načela u odnosu na politiku povjerljivosti.


MS Online Trading OOD je registriran administrator osobnih podataka, upisan u registar Odbora za zaštitu osobnih podataka pod brojem: 370428. Kontrolu djelatnosti koja se odnose na prikupljanje, obradu i prijenos osobnih podataka, vrši sljedeći državni organ:

Odbor za zaštitu osobnih podataka (OZOP)
Adresa: Sofija 1431, bul “ Akad, Ivan Evstratiev Geshov” 15  
Tel.: + 359 2 915 35 18
Faks: + 359 2 915 35 25
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Internet stranica: www.cpdp.bg

MS Online Trading OOD prikuplja određenu vrstu podataka iz javnog internetskog prostora putem online trgovine TShirt24.com.hr koji se nalazi na: http://www.tshirt24.com.hr, ili  preko povezanih s TShirt24-om web stranica. Informacije se mogu prikupiti izravno od Potrošača koji su kontaktirali tvrtku MS Online Trading OOD. Ovaj dokument („Politika povjerljivosti“) opisuje politiku i procedure koje uređuju prikupljanje i obradu informacija koje identificiraju pojedinog korisnika, te se može koristiti za kontakt s njim (pogledajte: „Osobni podaci“, „Osobne informacije“).
 
Ova pravila o povjerljivosti odnose se jedino na e-trgovinu TShirt24.com.hr i ne mogu se primjenjivati na bilo kojoj drugoj stranici ili usluzi, niti od strane drugog administratora osobnih podataka.
 
Osobne informacije
MS Online Trading OOD prikuplja osobne podatke kako bi mogao odgovoriti na zahtjeve potrošača koji mogu uključivati: otvaranje profila, obradu narudžbi, pružanje usluga korisnicima, omogućavanje pristupa određenim funkcijama online trgovine, pretplatu za e-bilten ili registraciju za događaje ili igre koje tvrtka organizira, sudjelovanje u online anketama, grupama za raspravu ili forumima o marketinškim aktivnostima.
MS Online Trading OOD prikuplja sljedeće osobne podatke od potrošača e-trgovine: ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, osobni interesi. Možemo Vas zamoliti za dostavu dodatnih informacija, kao na primjer podataka o bankovnom računu, ali samo uz izričito dopuštenje potrošača, ili ukoliko su informacije potrebne za obavljanje usluge koju je korisnik sam izabrao. Naš korisnik će ostati jedini vlasnik svojih osobnih podataka. 

Koristeći usluge e-trgovine, potrošač izričito izražava suglasnost i sa prikupljanjem i obradom svojih osobnih podataka od strane društva, te istodobno garantira njihovu točnost i pouzdanost. Potrošač također izjavljuje da je obaviješten o vrstama osobnih podataka koji će se prikupljati i obrađivati, o svrhama u koje će se koristiti, te o svojim pravima na pristup, ispravak, zamijenu ili brisanje osobnih podataka.
 
Korištenje osobnih podataka
MS Online Trading OOD koristi osobne podatke klijenta isključivo u cilju registracije osobnih profila na TShirt24.com.hr, te i za obradu njegovih zahtjeva i upita, za potvrđivanje narudžbi, za ponudu dodatnih proizvoda, usluga i događanja. Ponekad se mogu uključivati informacije i od drugih tvrtki o odgovarajućim proizvodima i uslugama, kako bi se mogle pružiti različite opcije plaćanja, pružanja usluga korisnicima, promidžbenih i marketinških aktivnosti, te općenito, kako bi MS Online Trading OOD i Prodavatelji koje je on dopustio (pogledajte Opće uvjete) mogli ispunjavati svoje ugovorne obveze i isporučiti robu i usluge koje potrošači očekuju.
Korisnik ima pravo odbiti korištenje osobnih podataka u trgovačke, promotivne i marketinške ciljeve. U slučaju da potrošač ne želi da se njegovi osobni podaci koriste u  trgovačke, promotivne ili marketinške svrhe, može stupiti u kontakt s tvrtkom MS Online Trading OOD na način koji je naveden na stranici: http://www.tshirt24.com.hr,
 
Društvo MS Online Trading OOD bi moglo iskoristiti pribavljene informacije u ciljeve vođenja anonimne statistike te analize. Također, potrebni dio informacija će se koristiti za provedbu Općih uvjeta o korištenju e-trgovine, te za ugovore o kupoprodaji na daljinu, kao što za sprečavanje eventualnih oštećenja osoba i imovine.
 
Uporaba "kolačića" (cookies) i drugih sličnih tehnologija
MS Online Trading OOD koristi "kolačiće", kako bi mogla prikupljati određene informacije od svih potrošača, uključujući i  neregistriranih posjetitelja e-trgovine koje ne koriste usluge TShirt24. Kolačići su serije podataka koje sustav MS Online Trading OOD pošilja računalu potrošača, te ih potom koristi za identifikaciju računala, čim se korisnik ponovno vrati u e-trgovinu.
Kolačići pružaju informaciju o korištenju e- trgovine i  podatke korisnika, koji se mogu koristiti za personalizaciju potrošačkih  iskustava, za praćenje modela potrošačkog prometa. Na primjer: kada se potrošač vrati u e-trgovinu, kolačići ga prepoznaju i pozivaju web stranicu TShirt24 da popuni njegovo korisničko ime (bez lozinke). Na taj se način olakšava pristup potrošača svojem profilu. Kolačići nam također pomažu da se prisjetimo prethodnih aktivnosti korisnika i ponudimo slične proizvode i događaje. MS Online Trading OOD također koristi podatke prikupljene pomoću kolačića" za stvaranje statističkih analiza o korištenju naše elektronske trgovine, kao na primjer vrijeme koje su korisnici proveli u e-trgovini i stranice koje najčešće posjećuju. Ta statistika ne uključuje osobne informacije.
Pristajući na korištenje e-trgovine Tshirt24, korisnik pristaje i na korištenje kolačića. U slučaju da ne želi primati kolačiće prilikom razgledavanja  e-trgovine ili preko HTML formatiranih e-mailova, korisnik ima mogućnost da  ih odbije postavljanjem internetskog preglednika koji će vas upozoravati prije nego što prihvatite  kolačiće ili da ih odbijete kad vaš internet preglednik signalizira da su već prisutni. Također, korisnik može odbiti sve kolačiće te isključiti njihovo prihvaćanje u postavkama svojeg internetskog preglednika.
 
Zaštita osobnih podataka
MS Online Trading OOD garantira potpunu sigurnost podataka koje mu korisnici šalju pomoću industrijski standardiziranih fizičkih, elektroničkih I upravnih procedura.  Kada je svrsishodno TShirt24 koristi SSL kodiranje, kako bi poboljšao sigurnost prenošenja osjetljivih podataka.
 
Interni podaci se pohranjuju na kontroliranim serverima s ograničenim pristupom. Podaci mogu biti pohranjeni i obrađeni na pojedinim lokacijama uz strogo poštovanje odredaba odgovarajuće regulative koja je na snazi u Republici Bugarskoj i Europskoj zajednici, a koja regulira tajnost i zaštitu osobnih podataka. Svi upiti i pritužbe u odnosu na zaštitu osobnih podataka mogu se uputiti na e-mail adrese za kontakt koje su navedene na internet stranici: http://www.tshirt24.com.hr,
 
Pružanje osobnih podataka trećim osobama i trećim stranama
MS Online Trading OOD pruža osobne podatke, koje su na raspolaganju trećim stranama (registriranim u Bugarskoj ili u drugim zemljama Europske zajednice) samo u namjenu sklapanja ugovora o kupoprodaji sa daljine, uključujući i isporuku robe na adresu navedenu od Korisnika. Prvobitno se podaci unose od strane korisnika prilikom naručivanja robe, a potom se prosljeđuju trećim stranama, uključujući licencirane poštanske operatore (kurirske tvrtke) pomoću strogo određenih postupaka za povjerljivost. Osobni podaci  se ne prosljeđuju trećim osobama, naročito onima koji nisu u komercijalnim odnosima s tvrtkom MS Online Trading OOD. Prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama je moguće jedino ako korisnik da izričitu suglasnost na to, ili ako je to predviđeno u zakonskoj regulativi. Iznimku predstavljaju slučajevi kada se određene informacije prosljeđuju odvjetnicima, carini ili drugim državnim tijelima, ili odgovarajućim organima za borbu protiv zloraba I kršenja zakona. Zakon o Zaštiti osobnih podataka  obvezuje svakog administratora osobnih podataka, u tom broju Tshirt24, da prikupljene osobni podaci otkrije  sudskim tijelima i drugim tijelima za provedbu zakona u cilju sprečavanja oštećenja osoba i imovine.
 
MS Online Trading OOD ne prikuplja i obrađuje osobne podatke koje otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u političkim strankama ili organizacijama, udrugama s vjerskim, filozofskim, političkim ili sindikalnim ciljem, kao što i podatke koji se odnose na zdravlje, seksualni život ili ljudski genom.
Kao što je gore navedeno, MS Online Trading OOD vodi statistiku o korištenju e-trgovine pomoću podataka prikupljenih putem kolačića. Ovi statistički podaci ne sadrže osobnih podataka i ne mogu se objavljivati i prosljeđivati trećim osobama.
Linkovi prema internet stranicama trećih osoba
U svojoj e-trgovini MS Online Trading OOD može objavljivati materijale trećih strana (Prezentacije), uz dopuštenje njihovih vlasnika. Materijal bi mogao sadržavati linkove na druge stranice I omogućuje izravan pristup povezanim internet stranicama.
Ukoliko se korisnik odluči posjetiti bilo koju stranicu treće strane, jednim klikom na njezin link on će biti preusmjeren na odgovarajuću stranicu. Činjenica da MS Online Trading OOD omogućava link prema određenoj internet stranici, objavljuje banner ili drugu vrstu reklame, ili nudi korisnicima mogućnost interakcije i prosljeđivanja osobnih podataka trećim stranama,  nije znak pripadnosti MS Online Trading OOD odgovarajućoj trećoj strani, te ne smije se tumačiti kao znak suglasnosti s politikom i praksom u pogledu povjerljivosti i informatičke sigurnosti na toj strani.
Pristup i ispravak osobnih podataka
Svaki korisnik ima pristup i može svoje osobne podatke  ispraviti, promijeniti i izbrisati preko svog profila, putem prijave u e-trgovinu Tshirt24. MS Online Trading OOD će zadržati njegove podatke koliko bude potrebno za pružanje usluga sa strane e-trgovine ili dok zakon to zahtjeva. Nakon isteka tog roka će podaci korisnika biti izbrisani.
 
Promjena politike povjerljivosti
 
MS Online Trading OOD može mijenjati Politiku povjerljivosti u bilo koje vrijeme, može objavljivati novu verziju na ovoj stranici ili na drugoj koja će ovu stranici zamijeniti. Nova verzija će stupiti na snagu sa datumom njezinog objavljivanja. Nakon stupanja na snagu, datum objave mora biti naveden na dnu stranice.  
Datum stupanja na snagu: 07.06.2016